Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Nowe przepisy dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • 21-01-2020
 

 

 

 

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi o zmianach w przepisach, które powinny zainteresować medyków.

  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zmieniony został załącznik zawierający wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia — zmiany dokonano m.in. w załączniku nr 10, w którym określono wzór dyplomu uzyskania tytułu specjalisty.

  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób – zmiany dotyczą podpisu lekarza wykonującego badanie i pieczęci dokumentującej posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych określonej w odrębnych przepisach albo informacji wskazującej na posiadanie tej specjalizacji.

  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie – opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej w zakresie leczenia szpitalnego wynosi: 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem" dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu powyżej 800 łóżek, 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 401 do 800 łóżek. 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS