Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

VAT i spółki
  • 20-02-2009
 

 

 

Z interpretacji wydawanych przez polskie organa podatkowe wynika, iż technik dentystyczny lub dentysta mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeśli są osobami fizycznymi Jeśli osoby uprawnione do zwolnienia z podatku VAT świadczą usługi w ramach spółek, taka forma prowadzenia działalności nie jest podstawą do korzystania ze zwolnienia. Na poruszany temat wypowiedziały się m.in.:

  • Izba Skarbowa w Warszawie - w interpretacji z 16 października 2008 r. (IPPP2/443-1139/ 08-3/ASi) pojawiła się argumentacja, iż spółka cywilna „jako podmiot gospodarczy nie posiada uprawnień technika dentystycznego. Uprawnienia takie, będące potwierdzeniem posiadania konkretnych umiejętności, mogą być przyznane wyłącznie personalnie konkretnej osobie. A zatem tylko i wyłącznie usługi świadczone przez osoby fizyczne posiadające uprawnienia technika dentystycznego, w ramach wykonywania ich zawodu, objęte będą zwolnieniem“;

  • Izba Skarbowa w Bydgoszczy – stwierdzeniem w interpretacji z 25 listopada 2008 r. (ITPP1/443-776/08/JJ), iż zwolnienie „ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu“;

  • Izba Skarbowa w Katowicach, która w w interpretacji z 9 września 2008 r.(IBPP2/443-595/08/JCi (KAN-6307/06/08) wyraża podobny pogląd do przytoczonych powyżej;

  • Izba Skarbowa w Warszawie - 30 czerwca 2008 r. (IPPP1-443-951/08-2/JF) wydała interpretację odnośnie korzystania do prawa ze zwolnienia dla techników dentystycznych działających w ramach spółki jawnej: w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikiem jest spółka, a nie każdy ze wspólników odrębnie. (...) art.43 ust. 1 pkt 14 ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Zatem świadczone przez spółkę usługi oraz dostawa przez nią sztucznych zębów i protez dentystycznych nie mogą korzystać ze zwolnienia“.

 

Jak ma się to do prawa wspólnotowego? Część ekspertów podatkowych uważa, że takie interpretacje naruszają zapisy dyrektywy 112 mówiącej o zakazie wprowadzania rozwiązań różnicujących konkurencyjnie przedsiębiorców - wyraża to orzeczenie ETS (sprawa C-3/97 i C-158/98). Inne orzeczenie ETS (sprawa C-401/05) dotyka zwolnienia zapisanego w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, a przeniesionego do art. 132 ust. 1 lit. e dyrektywy 112; z orzeczenia wynika, iż zwolnienie nie przysługuje, jeśli usługi określone w tym przepisie wykonuje pośrednik, a nie sam technik dentystyczny lub dentysta. Z wyroku tego wynikałoby również to, że zwolnienie przysługuje niezależnie od prowadzonej formy działalności, pod warunkiem, że czynności wykonują osoby uprawnione do korzystania ze zwolnienia.

Źródło: „Rzeczpospolita”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS