Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

NRL negatywnie o obowiązku stosowania kas fiskalnych
  • 06-11-2018
 

 

 

 

 

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 27 października 2018 r. ogłosiło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Prezydium negatywnie oceniło zaproponowane w projekcie rozwiązanie, na mocy którego nakazuje się lekarzom i stomatologom ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy fiskalnej niezależnie od osiągalnych przez nich obrotów. NRL wskazuje, że niezrozumiałe jest, dlaczego wyłącza się lekarzy i lekarzy dentystów z możliwości skorzystania z ze zwolnienia w przypadku obrotów, które nie przekraczają kwoty 20 tys. zł rocznie, tak jak innych podatników. NRL uznaje, że brak jest uzasadnienia do wyłączenia lekarzy i lekarzy dentystów z uprawnień tego typu.

Naczelna Rada Lekarska podkreśliła także, że każdy lekarz i stomatolog prowadzący praktykę lekarską jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej. Jest to wystarczająca gwarancja, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej prowadzonej przez lekarzy i lekarzy dentystów będą ujęte w rozliczeniu podatkowym. Zdaniem Prezydium NRL zasadne jest zatem odstąpienie od obowiązku rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej obrotu osiąganego przez lekarzy i dentystów z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej albo też przywrócenie lekarzom i lekarzom dentystom zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych w razie nieosiągania nieokreślonej wysokości obrotów rocznych.

 

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS