Strona główna - portaldentystyczny.pl

Strona główna LekarzAktualności

Ubezpieczenia lekarzy
  • 17-12-2008
 

Każdy lekarz i lekarz dentysta podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie OC:

  1. Pracujący na kontrakcie w placówce służby zdrowia – podlega pod ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne; jest to zgodne z wytycznymi rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne. Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres szkód, w tym m.in. szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie podczas udzielania świadczeń wynikających z kontraktu ze szpitalem; odszkodowanie otrzymuje się m.in. za zniszczony sprzęt medyczny, utratę mienia, itp. Określona jest górna granica sumy gwarantowanej ubezpieczenia, dotycząca jednego zdarzenia. Ilość zdarzeń, w których następuje szkoda, a na podstawie których można wnioskować o odszkodowanie, nie jest limitowana.

  2. Wykonujący indywidualną lub grupową praktykę lekarską i udzielający świadczeń z puli funduszy ubezpieczeń społecznych. Ten obowiązek reguluje rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym ubezpieczeniu określona jest górna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie oraz maksymalna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w danym roku ubezpieczeniowym.

Lekarz oraz lekarz dentysta, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, mogą zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, wynikających z potencjalnych szkód wyrządzonych pacjentom. Podstawowa wersja ubezpieczenia traktuje o zdarzeniach na terenie Polski, ale istnieje możliwość rozszerzenia opcji ochronnej o zagranicę.

Nasz największy ubezpieczyciel, PZU, oferuje nieobowiązkowe ubezpieczenia dodatkowe na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej ustalonych w uchwale z 28 czerwca 2007 roku. Pozwala to na ubezpieczenie usług o charakterze komercyjnym. Wysokości stawek zależą od specjalizacji lekarza. PZU proponuje medykom wybór sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

Planowana komercjalizacja szpitali oznaczać będzie dla ubezpieczycieli dodatkowe dochody z tytułu zawieranych umów ubezpieczeniowych. Jak mówi Urszula Raciborska, ekspert PZU:

- Zakładamy że po komercjalizacji szpitali jeszcze zwiększy się popyt na dodatkowe (obok ubezpieczeń obowiązkowych) dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy oraz wzrośnie zainteresowanie wyższymi sumami gwarancyjnych. Obecnie najczęściej wybierane sumy gwarancyjne nie przekraczają 50 000 euro.

Z kolei Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych i Majątkowych TU INTER Polska, zauważa:

- Komercjalizacja szpitali może spowodować, że obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne przestanie mieć rację bytu. Dotyczy ono bowiem umów z podmiotami publicznymi (samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej). Szpitale po komercjalizacji stracą status placówek publicznych.

Dlatego towarzystwa liczą na wzrost zainteresowania dobrowolnymi ubezpieczeniami zawodowymi.

Źródło: „Gazeta Bankowa”

 
Inne wiadomosci w kategorii
Komentarze
 
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi komentarzami.
 
 

LOGOWANIE

Pierwszy raz w portalu?
Zarejestruj się Jak korzystać

Newsletter

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać bieżące informacje

Katalog Firm

Kanały
informacyjne RSS
Subskrybuj RSS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS